• La Prevenció - Clínica dental Costa Codina - Centre d'odontologia general a Granollers

La boca i les dents són els elements del cos que més comuniquen sense parlar

Per conservar les dents el primer interessat ha de ser el pacient i el segon un dentista preparat i motivat per conservar-les, que conegui bé què les destrueix, i com es pot prevenir, tractar i controlar aquesta destrucció.

Quatre factors claus per a la Prevenció: